Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

lanpo-sangkapan

ร้านลานโพธิ์สังฆภัณฑ์

อดีตและความเป็นมา

  ร้านลานโพธิ์เริ่มเปิดกิจการเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2529  มีผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนันทิยา-ขวัญพร จันทรัตน์และคุณวาณี อนุพงศ์ไพศาล(ผู้ตั้งชื่อร้าน)  โดยแต่เดิมเช่าอาคารเลขที่88 ถ.บำรุงเมือง เสาชิงช้า จำหน่ายสินค้าสังฆภัณฑ์ทั่วไป  กิจการดำเนินไปด้วยดีจนเมื่อหมดสัญญาเช่า จึงได้ย้ายร้านมาอยู่ในซอยนาวา (ห่างจากจุดเดิมเล็กน้อย) เลขที่175และรวมเข้ากับเลขที่173ในเวลาต่อมา

  ถึงแม้ร้านใหม่จะเล็กกว่าเดิมและอยู่ในซอย แต่การมีที่จอดรถ บริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลานัดหมาย ทั่วถึง ใกล้ชิดเพราะเจ้าของบริการลูกค้าด้วยตนเอง จากประสบการณ์ที่มี ตลอดจนการได้พูดคุย รับฟัง จึงรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า แม้ในสินค้าและบริการที่ลูกค้าไม่สามารถหาได้จากร้านใหญ่ ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อหาสินค้าจำนวนมากหรือแค่ชิ้นเดียว หรือสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในท้องตลาด เราก็ยินดีจัดหาหรือให้คำปรึกษา เราจึงได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้าเสมอมา

  ผ่านระยะเวลามายาวนานกว่า20ปี อาคารเดิมเริ่มทรุดโทรมลงมาก ในปีพ.ศ.2556 เราจึงได้ปิดกิจการลงชั่วคราวเพื่อปรับปรุงครั้งใหญ่ และบัดนี้ในปีพ.ศ.2558นี้ เราพร้อมจะกลับมารับใช้ท่านอีกครั้งหนึ่ง ด้วยรูปโฉมใหม่แต่หัวใจดวงเดิม.....

ปัจจุบัน

  ณ วันนี้(พ.ศ.2558)ท่ามกลางสังคมยุคใหม่ที่ความเจริญถาโถมเข้ามาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย พุทธศาสนายังคงยืนหยัดเป็นเสาหลัก เป็นที่พึ่งและนำพาผู้คนที่นับถือ ศรัทธา ปฏิบัติและเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างแข็งแกร่งเป็นที่พึ่งแห่งตนและพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตใจเมตตา นำมาซึ่งชีวิตที่เป็นสุข สงบ เบิกบาน

  ร้านลานโพธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเสาชิงช้า(หลังโบสถ์พราหมณ์) ย่านเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เราตระหนักดีว่าเรามีหน้าที่ต้องทำนุบำรุง สืบทอดพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้ชนรุ่นหลัง เราจึงคัดสรรสินค้าสังฆภัณฑ์ ของใช้ในศาสนพิธีและอื่นๆ ให้ได้สินค้าดี มีคุณภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความทนทานและราคาควบคู่กับการออกแบบที่สวยงามเหมาะสมกับผู้ใช้ซึ่งหมายถึงพระสงฆ์ ฆราวาส ผู้สูงอายุตลอดจนคนรุ่นใหม่พร้อมบริการที่จะทำให้ท่านประทับใจ

ปณิธานของร้านลานโพธิ์

  1.ให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจและเต็มที่อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

  2.ให้บริการด้วยความรวดเร็ว สะดวก และถูกต้องตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

  3.ให้บริการตรงตามนัดหมาย เพราะเราตระหนักว่าลูกค้าทุกท่านต้องการให้ของที่ต้องใช้ในงานพิธีสำคัญได้ตระเตรียมไว้เรียบร้อย สวยงามลงตัว ไม่ฉุกละหุก

  4 .เราจะสรรหาและพัฒนาสินค้าให้หลากหลายขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ของลูกค้าทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเดิมให้พึงพอใจมากยิ่งๆขึ้นไป

Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo