Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ประเพณีการทอดกฐิน

วันที่: 22-09-2013

การทอดกฐินเป็นชื่อเรียกผ้าไตรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนสามารถนำมานุ่งห่มได้  จัดเป็นสังฆกรรม

ประเภทหนึ่งซึ่งจะกระทำได้ตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เท่านั้น

การทอดกฐินนี้เป็นทานที่พิเศษกว่าทานอย่างอื่นๆคือ

1.จำกัดเวลา  หมายถึงถวายได้เฉพาะช่วงวันแรม1ค่ำเดือ น11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เท่านั้น

2.จำกัดการรับหมายถึงในวัดแต่ละวัด  จะรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้น

3.จำกัดประเภททาน  หมายถึงต้องเป็นสังฆทานเท่านั้น  จะเจาะจงถวายให้พระรูปใดรูปหนึ่งมิได้

4.จำกัดงาน  หมายถึงพระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัดเย็บ ย้อมและครองผ้าไตรให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้น

5.จำกัดไทยธรรมหมายถึงผ้าไตรที่จะถวายต้องถูกต้องตามพระวินัย

6.จำกัดผู้รับ หมายถึงต้องมีพระภิกษุไม่น้อยกว่า5รูปและพระภิกษุผู้รับกฐินจะต้องอยู่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา

7.เป็นพระบรมพุทธานุญาต  หมายถึงเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุได้รับผ้าไตรจากอุบาสก อุบาสิกาเอง

โดยเหล่าอุบาสก อุบาสิกาเหล่านั้นมิได้ทูลขอ

 กฐินในประเทศไทย    สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี   แต่มีหลักฐานชัดในสมัยสุโขทัย(จากศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคำแหง

มหาราช) และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

จุลกฐิน เป็นคำเรียกการทอดกฐินที่ต้องผลิตผ้าไตรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียวตั้งแต่การตัดเย็บ ย้อม และถวายให้พระสงฆ์ผู้กรานกฐินครองจีวรให้เสร็จภายในเช้าวันหนึ่งจนถึงเช้ารุ่งของอีกวัน  ทั้งนี้ต้องอาศัยความศรัทธาและสามัคคีของชาวพุทธเป็นจำนวนมากจึงจะสำเร็จ   คนโบราณจึงถือว่าเป็นการทอดกฐินที่ได้อานิสงส์มาก

มหากฐิน เป็นคำเรียกการทอดกฐินที่มีบริวารกฐินประกอบด้วยจตุปัจจัย  ไทยธรรมและสิ่งของต่างๆเพื่อนำไปถวายแก่พระสงฆ์ให้ท่านได้นำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป  อาจเป็นเจ้าภาพคนเดียวหรือเป็นกฐินสามัคคีก็ได้  ทั้งนี้การทอดกฐินในปัจจุบันมักเป็นแบบนี้

ข้อมูลจากวิกิพิเดีย

Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo