Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

โต๊ะหมู่บูชา

วันที่: 14-03-2013

ประวัติ การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยที่มีมานาน สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากการจัดโต๊ะน้ำชาของชาวจีนที่มาค้าขายกับไทยในสมัยรัชกาลที่3 มีการจัดโต๊ะหมู่เป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2391ในงานฉลองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ทรงโปรดให้มีการจัดประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาในวัดดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)  ซึ่งมีถึงกว่า100โต๊ะ จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ทิศและการตั้งโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระ(ตำรามอญโบราณ)

ควรหันหน้าพระพุทธ(พระประธาน)ไปทางทิศตะวันออก จะทำให้การค้า การงาน เจริญรุ่งโรจน์

                                                         ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะทำให้มั่งคั่ง ร่ำรวยเป็นเศรษฐี

                                                         ทิศเหนือ จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข

แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อปัจจัยและความเหมาะสมหลายๆอย่าง ข้อสำคัญตั้งแล้วควรสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ

การจัดตั้งโต๊ะหมู่ในปัจจุบันแบ่งเป็น2กรณีคือ  

1.ในพิธีทางศาสนาเช่นทำบุญ ฟังเทศน์

2.ในพิธีถวายพระพรหรือตั้งรับเสด็จ

หลักการจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดเครื่องบูชาและรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชา ให้ยึดหลักดังนี้

1.พระพุทธรูปต้องอยู่สูงกว่าเครื่องบูชาทุกชนิด

2.อย่างน้อยที่สุดเครื่องบูชาต้องมีแจกัน1คู่ เชิงเทียน1คู่และกระถางธูป1ใบ

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่มีเฉพาะพระพุทธรูปโดยไม่มีธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ จะมี3ลักษณะคือ

1.งานศาสนพิธีวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชาฯลฯ

2.งานพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯเป็นประธานหรือโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์มางานเช่นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3.งานพิธีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสิริมงคลเช่นพิธีวางศิลาฤกษ์ งานขึ้นบ้านใหม่ฯลฯ

การตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีทางราชการให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาอยู่ตรงกลาง ธงชาติอยู่ด้านขวาของโต๊ะหมู่ พระบรมฉายาลักษณ์อยู่ด้านซ้าย

การตั้งโต๊ะหมู่ถวายพระพรหรือรับเสด็จให้ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ไว้บนโต๊ะตัวที่สูงที่สุด วางแจกัน พุ่มดอกไม้ ธูปเทียนแพ โดยให้ธูปเทียนแพวางที่โต๊ะตัวที่ต่ำที่สุด

 

  

 

Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo