Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
แก้ไขแบบใหม่ แก้ไข ทำซ้ำ (Duplicate)

รู้จักโต๊ะหมู่บูชาสักนิด

วันที่: 30-06-2016

 คำว่าโต๊ะหมู่ส่วนใหญ่เรามักหมายถึงโต๊ะที่ใช้สำหรับวางพระพุทธรูป เทวรูปหรือวัตถุมงคลต่างๆที่เราต้องการวางบูชา ประกอบด้วยโต๊ะหลายๆตัวมาตั้งลดหลั่นเรียงรายกันตามความสวยงามและเหมาะสม บ้างมีจำนวนพระมากก็ต้องใช้หลายๆตัว เช่นโต๊ะหมู่3  ก็มีเพียง3ตัว สำหรับวางพระองค์เดียวก็ใช้ หากมีจำนวน2-3-4-5องค์ก็ควรใช้โต๊ะหมู่5 (ประกอบด้วยโต๊ะย่อย5ตัวบนฐานรองใหญ่รวมเป็น6ตัว)หรือโต๊ะหมู่7ก็เหมาะ ส่วนโต๊ะหมู่9ก็จะมีโต๊ะอยู่9ตัววางอยู่บนฐานตัวใหญ่โดยไล่เรียงลำดับกัน(รวมเป็น10ตัวใน1ชุด) ซึ่งโต๊ะหมู่9นี้มักเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะมีชื่อเรียกเป็นมงคล เลข9หมายถึงความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งมีหลายตัวทำให้สามารถจัดวางพระพุทธรูปหรือสิ่งสักการะได้ง่ายแต่ใช่ว่าจะมีแค่โต๊ะหมู่9 คนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ว่ามีโต๊ะหมู่12 หมู่15หรือมากกว่านี้ก็ยังมีใช้กัน ทั้งนี้เป็นเพราะสำหรับคนที่สะสมหรือมีพระพุทธรูปล้วนต้องการประดิษฐานหรือจัดวางวัตถุมงคลเหล่านี้ให้ถูกต้อง เหมาะสมและสวยงามเพื่อความมีสิริมงคลและที่พักพิงยามต้องการสมาธิและความสงบของตนและและบุคคลในครอบครัว 

โต๊ะหมู่9หน้า7 หมายถึงอะไรแล้วโต๊ะหมู่7หน้า9ล่ะคือไร เหมือนกันมั้ย อธิบายง่ายๆก็คือ

โต๊ะหมู่9หน้า7หมายถึงหมู่โต๊ะที่มี9ตัวและแต่ละตัวจะมีขนาดกว้าง7นิ้วยาว(มาตรฐาน)14นิ้วเท่ากันทุกตัววางอยู่บนฐานรอง

โต๊ะหมู่7หน้า9หมายถึงหมู่โต๊ะที่มี7ตัวและแต่ละตัวจะมีขนาดกว้าง9นิ้วยาว(มาตรฐาน)18นิ้วทุกตัวยกเว้นอยู่2ตัวจะมีขนาดกว้างยาวเพียง9นิ้ว(เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส)วางอยู่บนฐานรอง

แก้ไขแบบใหม่ แก้ไข
Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo