Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 16   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

แม่นางไม้,นางตะเคียน,เจ้าแม่ใส่ชุดไทยโบราณ ห่มสไบ

ราคา 0.00 บาท

ขนาดสูงประมาณ 12นิ้ว เนื้อปูน ผมยาวทำจากเส้นไหมพรมสวย

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารี

ราคา 0.00 บาท

แบบปูนหล่อและเรซิ่น

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารีใส่ชุดไทย

ราคา 0.00 บาท

เป็นปูนปั้น. ใส่ชุดไทยแบบและสีต่างๆ

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารีใส่ชุดไทย

ราคา 0.00 บาท

เป็นปูนปั้นซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน. ใส่ชุดไทยแบบและสีต่างกัน

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารี

ราคา 0.00 บาท

ใส่เสื้อลูกไม้นุ่งโจงกระเบน

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารี

ราคา 0.00 บาท

ใสาสไบนุ่งผ้าถุงจีบหน้านาง

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารผมแกละ

ราคา 0.00 บาท

นุ่งผ้าโจงกระเบน ผูกเปีย2ข้าง(ผมแกละ)

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารเปียเดียวทรงสังวาลย์

ราคา 0.00 บาท

เป็นเนื้อปูน

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารทรงสังวาลย์

ราคา 0.00 บาท

นุ่งผ้าโจงกระเบน ไม่ใส่เสื้อแต่ทรงสังวาลย์ ยืนท้าวสะเอว

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมาร3โก๊ะทรงสังวาลย์

ราคา 0.00 บาท

เป็นเนื้อปูน

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารใส่ชุดไทย

ราคา 0.00 บาท

เป็นปูนปั้น งานประณีตสวยงามตามแบบโบราณ

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารี

ราคา 0.00 บาท

กุมารีใส่สไบนุ่งผ้าถุงจีบหน้านาง

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมาร-กุมารี

ราคา 0.00 บาท

แบบปูนหล่อและเรซิ่น

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กุมารทองนั่งถือถุงเงินถุงทอง

ราคา 0.00 บาท

เนื้อเรซิ่นลงสี

1
Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo