Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

 คุณก้อย.   สั่งปักตาลปัตรโดยออกแบบด้วยตนเองเพราะมีความสามารถทางด้านศิลป์อยู่แล้ว ประกอบกับต้องการให้สวยงามสมกับงานครบรอบอายุ100ปีของคุณตา และความตั้งใจที่จะทำบุญถวายวัดของเจ้าภาพ   แต่ปัญหาอยู่ตรงระยะเวลาที่มีไม่มากและแบบที่เป็นงานสร้างสรรขึ้นใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการมีการพูดคุยกันอย่างเข้าใจและชัดเจนก่อนลงมือ แต่ในที่สุดเราก็ได้ผลงานที่ออกมาเป็นที่ถูกใจคุณก้อย  งานนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเรา

จำนวนสินค้า: 1   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
แก้ไขล่าสุด: 07/06/2015
รายละเอียด: งานครบรอบอายุ๑๐๐ปี
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1
Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo