Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การจัดที่บูชาพระประจำบ้าน

วันที่: 27-08-2013

     ที่บูชาพระ  (หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา)ประกอบด้วย

     1.พระพุทธรูป

      2.กระถางธูป

      3.เชิงเทียนอย่างน้อย 1 คู่

      4.แจกันดอกไม้อย่างน้อย 1 คู่

 พระพุทธรูปนิยมเป็นพระปางมารวิชัย   หรือปางชนะมาร  เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้พยายามเอาชนะมารคือความโลภ  ความโกรธ       ความหลงเสียบ้าง   นอกจากนี้ยังอาจประดิษฐานพระประจำวันเกิดของตนเพื่อความเป็นศิริมงคลด้วย    แต่ไม่ว่าจะเป็นปางอะไร  พระพุทธรูปก็เป็นเพียงรูปเปรียบแทนคุณงามความดีของพระพุทธองค์  ผู้ทรงมีปัญญาคุณ  พระกรุณาธิคุณ  เป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวพุทธตระหนักถึงการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน  นี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างพระ   ดังนั้น มื่อเราไหว้พระก็อย่าหลงติดอยู่แค่ทองเหลืองทองคำหรืออิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์  แต่เราไหว้ที่คุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้า  แล้วสำรวจตนเองว่าเราประพฤติดีมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหน   จะแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร  จึงถือว่าบูชาพระได้"ถึงแก่น"  ไม่ใช่เอาแต่กราบไหว้ร้องขอนี่นั่น   ขอให้พระช่วย"ดลบันดาล"ให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ    แบบนี้หาใช่พุทธศาสนาไม่  เพราะตามหลักศาสนาพุทธไม่มีคำว่า"ดลบันดาล"มีแต่คำว่า"หลักกรรม" คือทำดีได้ดี     อยากได้ดีต้องทำด้วยตัวเอง  ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

สถานที่ตั้งบูชาพระ   นิยมตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะเป็นทิศที่พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู็ในคืนเดือนเพ็ญ   แต่หากไม่สะดวก  จะหันไปทางทิศใดก็ได้  บางคนถือโชคลางไม่หันไปทางทิศตะวันตก   แต่ตามแนวทางพุทธศาสนาแล้วมีทิศอยู่ด้วยกัน 6ทิศเท่านั้นคือทิศเบื้องหน้า(หมายถึงบิดามารดา)  ทิศเบื้องหลัง(บุตร  ภรรยา  สามี)  ทิศเบื้องขวา(ครูอาจารย์)  ทิศเบื้องซ้าย(มิตรสหาย)  ทิศเบื้องบน(สมณพราหมณ์ ปัจจุบันคงหมายถึงหัวหน้า  หรือผู้มีตำแหน่งสูงกว่า)   ทิศเบื้องล่าง(ลูกจ้างคนใช้)

ที่บูชาพระนิยมจัดไว้ทางหัวนอนและควรอยู่ในที่สูง  ยิ่งเป็นห้องพระได้ก็ยิ่งดี   และควรจัดที่ให้แข็งแรงมั่นคง  คนที่เข้าไปในห้องพระทุกครั้งควรสงบสำรวมและแสดงความเคารพด้วย 

Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo